Náš príbeh

PPD Liptovská Teplička


Všetky mliečne a mäsové výrobky sú ocenené značkou kvality SK GOLD 

PPD Liptovská Teplička vzniklo 1.1.1991 rozdelením JRD Štrba na dva samostatne hospodáriace subjekty.

Obhospodarované územie patrí do regiónu Horný Liptov, Okres Poprad. Nadmorská výška sa pohybuje od 900 - 1400 m.n.m., geomorfologicky patrí územie do Kráľovohoľských Nízkych Tatier. Podľa agroekologických podmienok sa chotár nachádza v horskej výrobnej oblasti, ktorá je prevažne chladná a vlhká. Viac ako 500 ha obhospodarovaného územia je v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov a viac ako 700 ha sa nachádza v národnom parku NAPANT.

Celá výmera poľnohospodárskej pôdy cca 1275 ha je obhospodarovaná v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby a kontrolovaná inšpekčnou organizáciou NATURALIS SK s.r.o.

Produkcia rastlinnej a živočíšnej výroby je certifikovaná v kvalite BIO.


Ocenenia a certifikáty 

PPD Liptovská Teplička získalo za svoju činnosť viacero ocenení: 

2007 Víťaz súťaže Chotár roka2012 Biofarma roka
2013 Získali sme ocenenie Značka kvality SK GOLD na 6 našich výrobkov z ovčieho a kravského mlieka
2014 získali sme ocenenie Značka kvality SK GOLD na hovädzie a jahňacie mäso a zemiaky.


Každoročne nám inšpekčná organizácia NATURALIS SK s.r.o. po vykonaní inšpekcie na ekologickú poľnohospodársku výrobu vydá BIO certifikáty na všetky naše produkty a výrobky.

Všetky ocenia a certifikáty na stiahnutie


Spolupráca

V rámci našej podnikateľskej činnosti spolupracujeme s množstvom podnikov, zväzov a organizácii z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia:
Obec Liptovská Teplička www.liptovskateplicka.sk
BioTatry odbytové družstvo www.biotatry.sk
Biofarma Šuňava PD www.ekofarmasunava.sk
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica Výskumná stanica Poprad www.vutphp.sk
Zväz ekologického poľnohospodárstva Ekotrend www.ekotrend.sk
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností www.zpd.sk
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora www.sppk.sk
Zväz chovateľov oviec a kôz www.zchok.sk


Pohľady na dvor

Video-prezentácia

Sme pripravení na Vašu návštevu.

Farmárska revue

Hospodárime čisto a ekologicky.

Nebíčko v papuľke 

Spoznajte krásy tradičného vidieka.

NAJ dedinka Slovenska